top of page

Cumhuriyetin Kuruluş Süreci

Cumhuriyetin kuruluş süreci, Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması ve işgal altında bulunmasıyla başlamıştır. İşgalci devletler, Osmanlı topraklarını paylaşarak kendi nüfuz alanlarını oluşturma peşindeydiler. Ancak bu dönemde Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki milli mücadele hareketi başlatılmıştır.


Milli mücadele hareketi, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa, önce Anadolu'da güçlerini toplamış, daha sonra Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak işgalci devletlere karşı mücadele etmiştir. Bu mücadele sonucunda, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin egemenliğine dayanan bir yönetim biçimi olan cumhuriyeti benimsemiştir.


1920'lerde Türkiye, işgalci devletlerle yapılan savaşların yanı sıra iç karışıklıklar ve ekonomik zorluklarla mücadele etmiştir. Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki hükümet, modernleşme ve Batılılaşma politikaları izlemiştir. Bu politikalar çerçevesinde, hukuk alanında yenilikler yapılmış, eğitim sistemi ve sağlık hizmetleri modernleştirilmiştir.


29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş, Mustafa Kemal Paşa ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu döneminin sembolü olan saray, saltanat ve hilafet kaldırılmıştır. Hilafet, 3 Mart 1924 tarihinde kaldırılmıştır.

Cumhuriyetin kuruluş süreci, milli mücadele hareketiyle başlamış ve Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki hükümetin Batılılaşma politikaları, modernleşme çalışmaları ve hukuk alanında yapılan yeniliklerle devam etmiştir. Bu süreçte, Türkiye'nin demokratik, laik ve modern bir devlet yapısı oluşturulmuştur.**Atatürk'ün Devrimlerini anlatacağımız serinin başlangıcını yapmış bulunmaktayız. Bu süreç içerisinde Atatürk'ün yapmış olduğu bütün inkılapları kronolojik sıralamasıyla birlikte anlatacağız.

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Tek Bir Tuşla Güncelleştirmeleri Yapma Komutu

@echo off echo Windows güncellemeleri yapılıyor. Lütfen bekleyin... net stop wuauserv net stop cryptSvc net stop bits Ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old net start wuauserv ne

bottom of page